Хөгжимт драмын театрын үзэгчдийн танхимын шалны засвар

2023-08-01

Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт “Донж өргөө” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн “Хөгжимт драмын театрын үзэгчдийн танхимын шалны засвар” / Хэрлэн сум/”-ын барилга угсралтын ажлыг аймгийн Засаг даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/347 дугаар захирамжийн дагуу 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас БХБХ-ийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Уранчимэг нар ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж,  улсын комиссын гишүүдийн олонхийн саналаар ашиглалтад хүлээн авч ажиллалаа.

Санал асуулга

Та газартай холбоотой мэдээлэлээ цахимаар авч чаддаг уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР