БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ДОРНОД АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ  БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ СХЕМ

Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалтыг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Б/10 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсны дагуу дараах схемээр танилцуулж байна.

 

Санал асуулга

Та газартай холбоотой мэдээлэлээ цахимаар авч чаддаг уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР