Газар эзэмшүүлэх дахин дуудлага худалдаанд урьж байна.

2023-07-20

Хэрлэн сумын Засаг Даргын 2023 оны 07 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/23дугаар захирамжийг үндэслэн дараах 9 байршилд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авна.
Дуудлага худалдааг Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Газар өмчлүүлэхэзэмшүүлэхашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын дагуу явуулна.
Газар эзэмшүүлэх ашиглуулах дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг дуудлага худалдаа явагдахаас 3 хоногийн өмнөөс эхлэн цахим хэлбэрээр www.mle.mn хаягаар хүлээн авна.

Санал асуулга

Та газартай холбоотой мэдээлэлээ цахимаар авч чаддаг уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР