Жижиг масштабын байр зүйн зураг

2023-09-05
1:200 000-аас бага масштабтай /1:500 000, 1:1 000 000, 1:1 500 000 гэх мэт/ зургийг жижиг масштабын зураг гэдэг бөгөөд эдгээр масштабын зураг нь Монгол орны нутаг дэвсгэрийг бүрэн хамарсан байдаг.
1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000-ны масштабын байр зүйн зургуудыг улсын болон аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийн үндсэн чиглэл боловсруулах, эрэл хайгуулын урьдчилсан судалгаа явуулах, нислэг хийх ажилд хэрэглэдэг.
1:1 000 000-ны масштабын нэрэлбэр Монгол орны хэмжээнд 17 ширхэг байдаг боловч 1993 онд шинэчлэн хэвлэхдээ нийт нутаг дэвсгэрийг 8 хуудаст багтаан хэвлэлийн эхийг бэлтгэж гаргасан байдаг.
Санал асуулга

Та газартай холбоотой мэдээлэлээ цахимаар авч чаддаг уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР