ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГТ МАГАДЛАЛ ХИЙЛГЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

2023-09-18

- Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийлгэхийг хүссэн хүсэлтээ зураг төслийн байгууллага, аж ахуйн нэгж нь бичгээр ирүүлэх;

- Барилгын хөгжлийн төвийн цахим мэдээллийн сангийн маягтыг зураг төслийн бүрдлийн дагуу бөглөсөн байх;

- Газар олгох зөвшөөрөл, зураг төсөл боловсруулах гэрээ, архитектур төлөвлөлтийн болон зураг төсөл боловсруулах даалгавар, техникийн нөхцлүүд, батлагдсан инженер геологийн дүгнэлт, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар, одоогийн байдлын фото зураг болон бусад холбогдох баримт бичгийг хавсаргах;

- Иж бүрэн ажлын зургийн хамт хийцийн болон холбогдох бусад тооцоонуудыг ирүүлэх;

- Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх, гадаадын зээл тусламжаар баригдах барилга байгууламжийн зураг төслийг төсөвтэй хамт ирүүлэх;

Санал асуулга

Та газартай холбоотой мэдээлэлээ цахимаар авч чаддаг уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР